top of page

יום 80 - איסלנד

סקפטפל

את ארוחת הערב של היום הרווחנו בטיול של 15 ק"מ בפארק היפהפה הזה. בבוקר היו טפטופים קלים, אך כאשר יצאנו לדרך נשארו העננים יבשים, וכך לאורך כל היום. הקטע הראשוני עולה בחורש. מגוון הצמחיה והציפורים מעניין ורב. אמנם איננו יודעים את השמות, אך זה עניין סמנטי בלבד. כל פעם מגלים צמח, פרח או פטריה שעדין לא ראינו. מצלמים. מה שיצא - יצא.

הליכה מעל סקפטאפליוקול - השלוחה הקרחונית, על חריציה וגליה - מראה מרשים ומהמם, בעיקר על רקע המצוקים אשר מנגד. בנקודת הגובה Gláma , בקצה המצוק הצר, מבשלים תה ונהנים מן הנוף ומתלילות המצוק היורד לקרחון. כאן גם עוזבים את השלוחה ומנגד כבר נראית שלוחת הקרחון הגדולה באירופה,Skeiðarárjökull , אשר שולחת את ציפורניה השחורות הרחק אל תוך מישור החול הנמשך לכיוון הים ומשובץ בנחלים רחבים וסבוכים.

בנקודת גובה 706 אנו מחכים 40 דקות שיעברו העננים ונראה קצת את העמק למטה ושלוחות הקרחון, ואמנם בקצה הסבלנות יש חלון ואנו רואים את תצורות הסלע והמים. ממשיכים בחזרה לכיוון Svartifoss , המפל אשר נופל על מצוק משושי בזלת שחורים ומכאן שמו. עמודי הבזלת המשושים הגדולים אשר נשרו מן המצוק פזורים בנחל. ממשיכים במורד הערוץ וצופים בשורת מפלים וחורש מגוון עם עצים, ועץ הרי זה דבר נדיר באי הזה. לסיכום - טיול מלבב בסקפטאפל אשר היה נעים גם בזכות הגשם שלא ירד, לעומת עכשיו שהוא מאיים לפורר את אוהלנו הדל.

יום 80 - איסלנד
bottom of page