top of page

יום 122 - אוסטרליה

מאדגי-וולינגטון

היום אנו חונים בשכנות למטורפים הגרים ב- Wellington Caves. מסביבנו בית הבקבוק, שעונים, כדורים הרצים במסלולים לכל הכיוונים, שבשבות ומשק חי עם קנגורו, אמו ועוד איזה שילוב בין וולבי לקנגורו (עדיף לראות אותם כלואים מדרוסים).

בבוקר, אחרי ליל סערה ואימה מלא ברקים, רעמים וקצת גשם, יצאנו לתור בהיל אנד. סיור מעניין בין צילומים שנעשו ב- 1872, שרידים ובתים מאותה תקופה. חלק מהיסטוריה מקומית מעניינת. בחיל וברעד נסענו 75 ק"מ שרובם עפר ואבן עד Madgee. אך הגלגלים עמדו בפרץ. במדגי השארנו 17$ אצל הפאנצ'ר-מעכר, אך לא התעכבנו יותר מדי. אחרי שטעמנו מעט דבש וראינו קצת CRAFT מקומי בתחנת הרכבת היפה, יצאנו לוולינגטון. אמנם משאיות ענק ניסו להעיף אותנו מהצד המוזר של הכביש, אך אנו לא ויתרנו והגענו לאט ובטוח לעיירה המקומית שאין לה הרבה מה להציע חוץ ממטורפים ומערות. מסביב חוות, שדות ענק וקומביינים, מזרעות וטרקטורים רבים.

למדנו היום שכדי להבין את האוסטרלים צריך לבקש מהם לדבר יותר לאט - וזה עוזר. האנגלית שלהם מלאה בסלנג איום ונורא.

יום 122 - אוסטרליה
bottom of page