top of page

יום 137 - אוסטרליה

מאונט וורנינג-פארק למינגטון

בבוקר לא עלינו לראות את הזריחה מראש ההר כפי שתכננו. עייפות הלילה הקודם אשר עבר בנדודים וגם הערפל והעננים שכיסו את ההר ביטלו את התכנית הגרנדיוזית. אבל כן עלינו עם כולם את 4.4 הק"מ למעלה, מאוחר יותר. עליה לא קשה, למעט הקטע האחרון. למעלה הכל דומה - עננים לכל הצדדים. אנחנו מגלים סבלנות יותר מכולם, אוכלים תפוזים, נחים ורואים קטעים נרחבים מתצפית 360 המעלות של ההר, אם כי הדבר מחייב ריצה בעקבות העננים או לפני משבי העננים. יורדים, טפטוף קל אך נסבל אשר נפסק למטה, קונים ציידה -

ו... QLD, אנחנו באים! הכביש מצטופף לקראת חוף הזהב, אך אנו סוטים מהר מאוד ועולים להרים אל הפארק הלאומי Lamington. כאן לא ירד גשם והיובש רב. אנחנו מתכננים לעשות כאן טיול ארוך, אך למטה יער האקליפטוס שבגבול הפארק בוער כבר כמה ימים.

יום 137 - אוסטרליה
bottom of page