top of page

יום 149 - אוסטרליה

הארווי ביי

היום הצלחנו לעשות יום Moss למרות שזה  לא עובר בקלות. להזכיר, בלא פירוט מיותר - שינה, מנוחה, אכילה, קריאה, סטרול אראונד וכו'. נציין רק את ארוחת הצהריים שכללה סלט + פיש אנד צ'יפס ולקינוח גלידה - הכל היה טעים מאוד.

הדבר הפרודוקטיבי ביותר שעשינו היום הוא לתכנן קצת את ההמשך, אבל גם זה לוט בערפל בינתיים. לפנינו עוד מספר ארוחות...

יום 149 - אוסטרליה
bottom of page