top of page

יום 171 - אוסטרליה

איניספייל-טאונסוויל

ממשיכים לרדת דרומה בנסיעה, מזהים מקומות ושלטים שעברנו לפני שבוע. עוברים גם דרך מוסך HOLDEN שעזר לנו בפעם שעברה, לטיפול 5000+. כאן, במוסך, אנחנו כבר מרגישים בבית והחבר'ה די שמחו שחזרנו אליהם. צריכים להתפרנס ממשהו, לא?

קורות היום מסתיימים בטאונסוויל בטוב הכרחי שכלל 2 חבילות ומיליונים של מכתבים מכל ידידנו אשר מעבר לים. כרגיל היה נהדר ועצוב ושמח ועכשיו יש הרבה עבודה - גם לענות למכתבים וגם לקרוא בעיתונים. כיף אמיתי.

יום 171 - אוסטרליה
bottom of page