top of page

יום 191 - אוסטרליה

פארק ארינונדרה-אורבוסט

היום נסענו בעקבות המגלה והמצייר בלדווין ספנסר. בדרכי עפר וחתחתים, בגשם לפרקים ובמעט רעב נסענו לפי ההסברים, כאשר אנו משלבים הליכה ביער גשם קר וביער גשם חם. היינו בחורשת הדקלים הטבעית היחידה בויקטוריה ולאורך החוף. מר בולדווין עשה את זה ב- 1889 ואנחנו, עם מכונית ממודל קרוב לזמן הזה, שעטנו מול משאיות החוטבים והתמלאנו עפר. אך נוף העצים, ההרים, השרכים והטחבים הצפופים בפארק Errinundra,  ב- Gap Scenic Reserve ובשמורת Bemm River Scenic Reserve - היה יפה ומיוחד.

כך ירדנו מ- 2228 מ' של מר קוסיוסקו לגובה 0 לגליו של האוקיאנוס המתנפצים על סלעיו היפים וצמחיית הבתה של Cape Conran.

מילאנו היום עוד מצוות חנוכה ואכלנו סופגניות עם ריבה ובלי חור באמצע, ולאחר היום המעייף מיהרנו להתקלח בקמפינג במימי הסנואי ריבר. נקווה שלא במה שהשתנו בתחילתו של הטיול בקוסיוסקו. הנהר - שם היה פלג מים וכאן הוא נהר רחב, גדול ועייף המשקה את אדמת האזור הפורייה.

יום 191 - אוסטרליה
bottom of page