top of page

יום 203 - אוסטרליה

איפשהו באוסטרליה

קצת מפליא אבל... החלטנו לוותר על כל התכניות ולחזור לסידני! כן, אחרי שינויי תכניות ושוב שינויים, החלטנו שצריך למכור את המכונית. הגורמים העיקרים היו בני, סוחר המכוניות מעפולה (שעד לרגע זה לא אותר) והגשם. מתחילים בנסיעה רצופה...

יום 203 - אוסטרליה
bottom of page