top of page

יום 204 - אוסטרליה

סידני

משך יומיים נסענו בלי לעצור כמעט מהחור בו ישנו, דרך הדואר וסינגפור-אייר-ליינס במלבורן, עד סידני. היו מספר עצירות לא שגרתיות בדרך שכללו פסל של כלב על קופסא שהוא, כך התברר לנו, מפורסם ומייצג את החלוצים וכלביהם הנאמנים. לפי כמות האנשים עם המצלמות הבנו שאנחנו במקום מבוקש. עצירה אחרת נעצרנו על ידי שוטר שרק היה לו חשוב להגיד שהבטחון העצמי של אחת מאיתנו בנהיגה שואף ל- 0 וחוץ מזה הכל בסדר. עצרנו עצירה נוספת בה קנינו סוכריות, אחרי ניקורים פה ושם. והיו גם כמה עצירות שגרתיות - קרוואן פארק ללינה, מק-דונלד להשביע רעבוננו ופה ושם הפסקת פיפי.

זהו, אנחנו בסידני ואנחנו נחושים בהחלטתנו למכור את המפלצת ולא נשבר, למרות שזה לא יהיה קל. עד כאן.

יום 204 - אוסטרליה
bottom of page