top of page

יום 208 - אוסטרליה

סידני

4 ימים לכריסטמס... וזה אומר הכל.

יום בטלה עבר על כוחותינו.

מרסל דפוק וגם השני מנותק.

מחר נהיה עשירים.

הקפוצ'ינו היה נפלא.

גם הכביסה יצאה טוב.

מצאנו 2 דולר.

יורד גשם בחוץ והמרזב נורא מרעיש.

זה מה שקרה היום.

נסיים במילות שיר האופוסומים:

"כמה טוב שיש זנבות וגם עצים,

אפשר להתנדנד עליהם כמה שרוצים..."

בי!

יום 208 - אוסטרליה
bottom of page