top of page

יום 23 - שוודיה

אוסטרסונד

עוד יום גשום עבר על כוחותינו, אשר עם עלות השחר ירדו מהספות וזחלו באווירה לחה אל תחנת הרכבת ללגום קפה חם. חיכינו שהזמן יעבור ושהגשם ייחלש ויצאנו לתחנת המידע המקומית לגלות שאין מה לראות. שמחים על כך עלינו לרכבת שאחרה. כנראה המרחקים גורמים לכך. לבסוף הגענו ל- Östersund , בירת מחוז Jämtland  וניגשנו לתחנת המידע לחפש מסלול לטיול. קנינו מפה והחלטנו על טיול קצר עקב בעיות הרגלים שנוצרו בטיול הקודם. גם השעה לטלפן הגיעה ומשפחת זלמנוביץ זוכה לטלפון קצר אך יקר, כאשר החשבון מתנפץ לרגלינו - פי 3 מדנמרק. לא עזרו הטענות והכסף הלך לקופת מדינת שבדיה.

במשך שעתיים ניסינו למצוא חיה מיוחדת: מישהו שקורא שוודית, מדבר אנגלית, רואה, ומסוגל להסביר מה פירוש העיגולים האדומים בטבלת הזמנים של הרכבת. כשסוף סוף מצאנו את החיה בעלת כל התכונות הנדרשות – הסתבר שהם מורים על זמנים של הנחות ברכבת. רוח קרירה עם גשם מלווה אותנו לקמפינג הרחוק במקצת מן המרכז. לעת ערב מתבהר מעט ואנו מקווים לטוב מחר, כאשר אנו מקווים לטפס להר Åreskutan.

יום 23 - שוודיה
bottom of page