top of page

יום 27 - שוודיה

ילווארה-דונדרט

לאחר מטחי הברד, יצאה השמש בבוקר החוצה. שוטטנו מעט בעיר האפורה, לשכת התיירות, קניה קטנה והחלטנו לעלות בכל זאת על Dundret. התחלנו לנוע לעברו, עלינו מעלה, חולפים על פני הצמחיה המתחלפת מעצים למרבד שטוח של טחבים, חזזיות, עצים ננסיים וצמחים זעירים המציצים לאחר השלג, שעדיין רובץ לו בחלקו על ההר ומי ההפשרה זורמים בעוז מטה.

הר לא גבוה מדי אבל מתייחד בארבע פינות, צמחיה וחי. את הצמחיה ראינו, החי השאיר רק גללים ורצינו לראות 3 מפינותיו של ההר לצורך הפנורמה ולהישאר על האחרונה כדי לראות את שמש החצות. סעדנו את לבנו על STORA TOPPEN הגבוהה, נעקצנו על VASTRA, אבל על LILLA לא הספקנו לעלות עקב מחלת אחד השחקנים, ורק חלפנו מתחתיה. ההליכה על ההר נוחה ותיירים מגיעים עם רכב עד למעלה. נגררנו למטה, תשושים וקצת מאוכזבים, במיוחד שהשמש אתמול בלילה האירה פנים לכל החפץ בתצפית על שמש חצות. ננסה לתפוס אותה במקום אחר.

יום 27 - שוודיה
bottom of page