top of page

יום 34 - נורבגיה

הכף הצפוני-אלטה

בבוקר הגשם החל נוקש על אוהלנו שוב. מנסים להתקפל לפני... אבל די מאחרים את המועד. בחניון הכף הצפוני מנסים לתפוס טרמפ וזוג גרמני צעיר נאלץ לקחת אותנו עד המעבורת. שם מתייבשים, אוכלים, ובירידה, בזמן הלחץ, תופסים זוג צרפתי (לשם שינוי) בהיכל מפואר על גלגלים. איתם נגיע לחצי הדרך חזרה ל- Alta. בעודנו נוסעים עם הצרפתים, סטה הנהג מהדרך וללא הודעה מוקדמת ואפשרות של סירוב מצידנו הוזמנו לארוחת צהרים מפוארת נוסח צרפת, שלאחריה נפרדנו לשלום בלחיצת יד חמה, וירדנו בפונדק הדרכים Skaidi. במשך כשעה ניסינו את מזלנו בחיזור אחר טרמפ ל- Alta, ולבסוף, כשכמעט נואשנו, נמצא עוד זוג צרפתים ששמחו לקחתנו. נסיעה ארוכה, רובה העברנו בשינה, ושוב פרידה, הפעם במרכז העיר. מגיעים לקמפינג, חור נידח ועלוב. אכלנו ארוחת ערב על הרצפה במטבח וכנראה שמחר נוותר על התענוג.

יום 34 - נורבגיה
bottom of page