top of page

יום 35 - נורבגיה

אלטה

יחי החסכון! היום שוב חלפנו על פני קצת יותר מ- NOK1,000. צריך להתגונן בפני הגשם - מעיל + מגפים נוספים, ולהתכונן לטיול - מפות + אוכל בכמות מוגברת. הספקנו גם לתור קצת את העיר. שוטטנו בין ציורי הסלע היפים והמעניינים שנמצאים לא רחוק מהקמפינג, ובמוזיאון החדש שהוקם זה עתה ונפתח לקהל לפני 13 יום. הגשם שירד בבוקר נעלם היום, אבל כל מי ששאלנו הבטיח גשם בימים הבאים. ובכל זאת, אנו מחליטים לצאת לטיול של 4 ימים בערבות פינמרק. נקווה שמזג האוויר לא יכשיל אותנו. כמו כן יש לקוות שהגברת מהקמפינג תחזור מכיוון שהאדון מדבר רק נורבגית וגרמנית ואנו רוצים להשאיר כאן את תרמילנו הקטנים עם הציוד המיותר, כדי להקל על החיים. לטיול אנו מוכנים - מעילי גשם, מגפיים, אוכל, מפות ורצון. מה שמנגד הוא מזג האוויר, נקווה לטוב.

יום 35 - נורבגיה
bottom of page