top of page

יום 37 - נורבגיה

ערבות פינמרק

בבוקר רוח נשבה ועננים חלפו ממעל, אך אנחנו עטפנו כמה מאות יתושים ביריעות האוהל ויצאנו לטיול של היום לאורך 34 ק"מ. העננים נעלמו בצהרים אבל רוח עזה ביותר נשבה לאורך היום והקשתה את ההליכה והאדימה את לחיינו ואפינו. נוף הערבה גבה מאד, 400-500 (+-) מטר מעל פני הים, והיה חשוף כמעט לחלוטין מעצים, אך לא מאגמים, בריכות, שיחים, פרחים זעירים וציפורים שחלפו מתחת רגלינו ולמעט שתי מכוניות עם מטיילים, לקראת סוף היום, לא נתקלנו באיש או בחיה.

הזוג הדני העקוץ שישנו בסמוך אלינו אתמול יצאו הרבה אחרינו ויש לציין את תרומתם בכך שנתנו לנו להעתיק חלק ממפה שחסרה לנו. אילתרנו נייר והעתקנו את תוואי השביל. היום, לעומת אתמול, לא היו יתושים במשך היום בגלל הרוח העזה. לקראת 17:00 הגענו לתחנה כאן. לעומת חוותו של הטרול, המקום הומה מטיילים ומסודר להפליא. נטענו את אוהלנו בצל אחד הבתים וסעדנו לבנו.

יום 37 - נורבגיה
bottom of page