top of page

יום 48 - נורבגיה

קרחון סווארטיסן

היום היינו בקרחון השחור, Svartisen, שהוא הקרחון השני בגודלו בנורבגיה. עקב מצב הרגליים, עשינו זאת בשיטת התיירים - מהר ויקר. בבוקר, אחרי ניסיונות קצרצרים לטרמפים, נסענו ב- MAXI-TAXI שעלה NOK100 לכל אחד. לאורך 32 ק"מ צרים אך יפים טולטלנו בידי נהג המונית. בזמן ההמתנה לסירה עשינו תה, כמובן, אשר נאלצנו לשתות בעמידה כי הסירה התקרבה והתור התעבה. בהגיע הסירה הרועשת, שטנו לצדו השני של האגם אל עבר מפל רועם, ומשם יצאנו בשעטה לאורך 3 ק"מ של סלע מרובד ואדום, עד למרגלות הקרחון במקום בו הוא נושק למים. יצירת טבע מעניינת ויפה הקרחון. נהר קרח אשר זורם באיטיות מטה וגושים נופלים ממנו. למרבה הצער היינו מוגבלים בזמן עקב חזרת המונית שלנו, לכן זכינו רק למעט זמן התרשמות. בקרחון הבא יהיה יותר זמן, את זה אנחנו מבטיחים לעצמנו. חזרנו לסירה ובדרך התחיל גשם. נמלטנו עם ה- MAXI ל- Mo, חיפשנו לחם וחלב, מצאנו גם את זה וגם גלידה (שבועיים לא אכלנו) מאד טעימה והתקשרנו לגבולות.

יום 48 - נורבגיה
bottom of page