top of page

יום 54 - נורבגיה

אוסלו

אוסלו. טעם של עיר ענקית. לא שהספקנו לתור בה, אבל לפי כמות הכסף הנושר מהכיס אתה יודע שאתה במקום הנכון. הגענו בבוקר עם הרכבת, לאחר נמנום בה מ- Oppdal. התחנה ענקית עם רציפים רבים, אבל האולם הגדול, בו מתרוצצים מאות אנשים, מסודר ומאורגן.

ריצות אחרי i  ואחרי אוכל ונסיון טלפון כושל לחברת המעבורות לאיסלנד, ואנו עם חוברות אינפורמציה, עייפים, מלוכלכים ורעבים נוסעים לקמפינג הקרוב. מאהל ענק של אוהלים מכל הסוגים וקרוונים רבים מכל עבר. בזמן שאנו ירדנו בקמפינג רוב השוכנים עלו לאוטובוס כדי לתור את העיר, אך אנו רוצים היום לנוח. הקמפינג יקר אבל המקלחת ללא תשלום. מתקלחים עד שהעור יורד, ומכבסים את בגדינו בעזרת אבקה שנתרמה על ידי נדיב חביב. לפנות ערב אוכלים פעם ראשונה בטיול ביצה קשה (למחר חביתה) ומתכננים את הטיול באוסלו. המוזיאונים רבים ואי אפשר לראות את כולם. נסתפק במה שנחפוץ, מה שלא נראה - נשאיר לפעם הבאה.

יום 54 - נורבגיה
bottom of page