top of page

יום 84 - איסלנד

אגילסטאדיר-מיוואטן

עיקר היום עמד בסימן המעבר ל- Mývatn, אך בבוקר עוד הספקנו לבקר בכנסיה המודרנית של Egilsstaðir, לסייר במאפיה המקומית ולטעום מן הסופגניה המוזרה שלהם (מבשל הסופגניות נראה כמי שטועם כל שניה) ולסייר סיור מודרך במחלבה. פשוט ניגשנו, שאלנו אם אפשר ואחד המנהלים נלווה אלינו והסביר. אמנם המחלבה קטנה, אך אנו יודעים בערך איך מיצרים Skyr ו- Mysa ושאין חלב כבשים לשתיה, רק בחוות.

בשעה 15:30 יצאנו. הדרך עלתה לישימון - מדבר חול שחור ודרך עפר. כבשים מועטות בצידי הדרך ומדי עשרות ק"מ חווה. הדרך סגורה בחורף. עוצרים להפסקה, קיוסק, חווה וכנסיה. ק"מ ספורים לפני מיוואטן אנו רואים קיטור מאזור גיאוטרמי, אך הנהג רואה קיטור מן המצנן. חיש הוא אץ רץ ומביא בדלי מים מהנחל הקרוב – ושוב לדרך.

במיוואטן הקמפינג היקר עד כה וגם קור מקפיא. למים החמים והקרים ריח של גופרית. גשם קל בלבד בערב סיים את היום הבהיר.

יום 84 - איסלנד
bottom of page