top of page

יום 87 - איסלנד

מיוואטן-אקוריירי

היום סיימנו את הצלע-השלישית במעגל מסביב לאי. בבוקר, מלאי מרץ ועטופים במעילים, צעדנו לפי סימון השבילים המקומי. הרוח דחפה בגבנו והתקדמנו במהירות, למעט עצירות לקינוח האף. חולפים על פני שדות לבה מהתפרצויות שונות, מסביב רק כבשים ובמרחק אדי גופרית הנישאים ברוח. כאשר עלינו על צלע ההר לתצפית הרוח טלטלה כהוגן ולמזלנו נשאנו איתנו את גוש הלחם המקומי שמנע תעופה.

בחזרה חבטה הרוח בפנינו, הקור היה רב, וטיפות גשם קלות הצטרפו לחגיגה. חזרנו ונכנסנו להתחמם בחנות ספרים קטנה. לאחר הצטיידות שינינו את ההרגלים ואכלנו את הארוחה המרכזית בצהריים, ולאחריה חרופ. הגשם התחזק אבל הרוח יבשה את הטיפות עד לקיפול האוהל. האוטובוס יצא בזמן וקטעי האספלט המרובים בדרך הפתיעו. אנחנו ב- Akureyri  - בירת הצפון. מזג האוויר למחר צפוי להיות גשום וקר אך מה חדש?

יום 87 - איסלנד
bottom of page