top of page

יום 9 - דנמרק

אורהוס-סילקבורג

הפעם השכמה מאוחרת, בניחותא ובשתיית נס קפה. אנו נעים לעיר העתיקה של אורהוס. במקום יש בתים שהועברו ממקומות אחרים בדנמרק, יחד עם בעלי המלאכה השונים. מעין מוזיאון פתוח. בגלל שהיום לא סוף שבוע, חלק מהבתים סגור ואין הדגמות, אבל בכל זאת מעניין להסתובב שם. ניצלנו את הקרבה לגן הבוטני ואת שעת הפתיחה בכדי לבקר בחממה אשר מחולקת למספר חלקים לפי איזורים: ים תיכוני, מדברי, סוב-טרופי וטרופי. צמחיה עשירה. אחר כך אנו מתלבטים אם לערוך קניה בסופר שבתחנה (שם תמיד יותר יקר), אבל היום יש לדנים איזה חג בלתי צפוי והחנויות בעיר סגורות. בסוף קונים, אבל בסילקבורג הרעב מכריע אותנו ואנו חוטפים טוסט וקפה ומשלמים את המחיר. ולמסע היומי לקמפינג, לאורך אחת התעלות. תופעת הקמפינגים נפוצה. רבים מבלים את זמנם בקרוונים, לחלקם קרוונים קבועים למשך כל תקופת הקיץ.

יום 9 -  דנמרק
bottom of page