top of page

יום 92 - איסלנד

רייקיאוויק

אנחנו כבר שלושה חודשים בדרך. דרך ארוכה עברנו, אך לנו נדמה שהכל עובר כל כך מהר. כאן באיסלנד סוף העונה. מדפי הספרים מתרוקנים, סורגות הסוודרים כבר לא יושבות במדרחוב, תנועת התיירים התדלדלה, מבצעי מחירים בכל מקום ואפילו האוטובוס מהקמפינג כבר לא נוסע וצריך להשתמש בתחבורה ציבורית רגילה.

את מרבית היום עברנו בעיר בהשלמת הקניות לטרק ובקניית מזכרות - 2 גלויות עתיקות ואופייניות שיהפכו בבוא הזמן לתמונות ובול, שרדפנו אחריו בכמה מקומות, בשביל זלמן. שוב ביקרנו בבית הקפה הזול והטוב שליד ה- i  וזהו בערך הכל. הקולמן עושה צרות צרורות ורק קניית דיזת בנזין חדשה וניסיונות שכנוע והידברות גרמו לו לעבוד מבלי לפייח. בערב נאלצנו לשכור אוהל בקמפינג כיוון שרצינו שאוהלנו ישאר יבש ונוכל לאפסן אותו בקמפינג עד שובנו מהטיול. האוהל ששכרנו היה בסגנון המאהל הצרפתי, כלומר גדול, חשוך ומתנופף, ורק עכשיו אנחנו מבינים בעצם עד כמה האוהל הקטן שלנו הוא בית.

יום 92 - איסלנד
bottom of page