top of page

יום 147 - אוסטרליה

פרייזר איילנד

וד יום בפרייזר. ממשיכים לתור את האי וללמוד אותו. הבוקר התחיל על החוף. צעידה נעימה, עדיין לא חם והתרשמות מכמה עופות מים שעדיין בחיים, דינגו אחד וצדפה שלמה שלא היתה בה פנינה.

אחר כך עלינו לדיונה. ימין ושמאל רק חול וחול. היה מעניין ויפה, בעיקר התצפית מזרחה לעבר הים ולאחריה התצפית מערבה על אגם Wabby, אליו ירדנו. הרחצה במים הנקיים ריעננה והבוטנים נתנו כוח להמשיך.

משם ועד אגם McKenzie, בו אנו נמצאים כעת, עברה הדרך ביער משתנה ואפילו בתוך יער גשם. היה נחמד ובסוף בסוף ירדנו אל חופו של מקנזי וצעדנו כמעט עד הקמפינג. ההליכה בחול לא קלה וכשעוברים את ה- 10 ק"מ הראשונים, מרגישים אותם.

[על Bushwalking בפרייזר איילנד ובמקומות נוספים באוסטרליה כתבתי כאן]

יום 147 - אוסטרליה
bottom of page